FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Projectes de R+D+i

SINATU

L'objectiu general del projecte SINATU és dissenyar un nou sistema inercial d'auscultació que, instal·lat en un túnel, sigui capaç de caracteritzar, amb el pas d'un vehicle, l'estat estructural del formigó que forma part del recobriment de la mateixa. Per a això, es tindrà com a objectius específics:

- Disseny d'una xarxa de sensors inercials que, col·locats sobre el revestiment de formigó del túnel, siguin capaços de registrar el comportament vibratori d'aquest.

- Disseny i desenvolupament d'un sistema de comunicació de llarg abast, capaç d'obtenir la informació registrada pels sensors i enviar-la de forma automàtica i instantània al centre de control.

- Disseny d'un programari de gestió capaç de processar i analitzar els registres dels sensors obtenint com a resultat l'estat estructural del revestiment de formigó del túnel detectant, classificant i localitzant els defectes en el mateix.

Subvenció: programa Estatal Retos