FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Coordinació activitats empresarials


Presentació

El protocol de Coordinació d'Activitats Empresarials d’FGC requereix que qualsevol empresa externa que hagi de treballar a les nostres instal·lacions es trobi en alta i amb la inscripció vigent al Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals.

Aquestes són condicions indispensables perquè l'empresa adjudicatària pugui efectuar els treballs que se li hagin pogut contractar.

A més de la incorporació de l'empresa al Registre, per a cada treball que s'adjudiqui FGC establirà una coordinació específica que dependrà de l'activitat a realitzar i del centre de treball on es desenvolupi.

Tràmits

a) Tràmit d’alta en el registre

Comprèn els passos següents:

 1. Descàrrega del Manual de prevenció de riscos laborals i ambientals per a empreses externes de l'Explotació que correspongui segons el centre/centres on s'hagin de realitzar treballs:

   Línies Metropolitanes
   Explotació de Montserrat
   La Molina
   Vall de Núria
   Línia Lleida-La Pobla
   Espot i Port Ainé
   Vallter 2000

  El Manual informa dels riscos existents en cada centre i de les mesures preventives aplicables als riscos identificats.

 2. Descàrrega del Certificat d’alta on l'empresa certifica el compliment de les obligacions que requereix la coordinació d'activitats.

 3. Aquest certificat, un cop complimentat i signat pel representant legal de l'empresa, s'haurà de retornar a FGC per correu a l'adreça que indica. També caldrà adjuntar còpia acarada de l'acreditació de la representació legal esmentada i del DNI del signant.

El certificat s'haurà d'haver rebut a FGC abans de la data d'inici dels treballs.

b) Tràmit de renovació de la inscripció en el registre

Comprèn els passos següents:

 1. Descàrrega del Manual de prevenció de riscos laborals i ambientals per a empreses externes de l'Explotació que correspongui segons el centre/centres on s'hagin de realitzar treballs:

   Línies Metropolitanes
   Explotació de Montserrat
   La Molina
   Vall de Núria
   Línia Lleida-La Pobla
   Espot i Port Ainé
   Vallter 2000

  El Manual informa dels riscos existents en cada centre i de les mesures preventives aplicables als riscos identificats.

 2. Descàrrega del Certificat de renovació on l'empresa certifica el compliment de les obligacions que requereix la coordinació d'activitats.

 3. Aquest certificat, un cop complimentat i signat pel representant legal de l'empresa, s'haurà de retornar a FGC per correu a l'adreça que indica adjuntant, si correspon, la documentació complementària que indica el mateix imprès.

El certificat s'haurà d'haver rebut a FGC abans de la data d'inici dels treballs.

Per a l'ampliació de qualsevol informació referent a la coordinació d'activitats empresarials d'FGC, podeu posar-vos en contacte amb l'Àrea de Prevenció i RSE:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

carrer dels Vergós, 44, 08017 Barcelona.
NIF: Q0801576J

+34 93 366 31 43

[email protected]

Horari del registre públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, tot l'any.
Els dies 24 i 31 de desembre romandrà tancat.